Belgische zaaizaadsector

Wij behartigen de belangen

Seed@bel behartigt de belangen van de Belgische zaaizaadsector en dit in de ruimste zin van het woord.

De vereniging vertegenwoordigt de kwekers/veredelaars van cultivars alsook de mandatarissen en de handelaar-bereiders.

Seed@bel behartigt heel specifiek de rechten die voortvloeien uit het op de markt brengen en vermeerderen van de genetische innovaties van haar leden. Zij streeft in het bijzonder naar de inning van de billijke vergoeding op de vermeerdering van hoevezaad bij graangewassen.